Contact

Wie is Marc van Lint

Foto: Lia Lassche

Ik fotografeer al enige jaren de beelden van Riky van Lint. Voor haar beelden krijgt ze zeer veel (internationale) waardering. Het zijn stuk voor stuk topwerken. Dat resulteert dat de fotografie niet achter kan blijven. Daarom moest ik me op professionele wijze kennis en kunde van de fotografie-kunst eigen maken.
Om mij te verbreden in de fotografie ben ik in 2011 lid geworden van de Fotokring Eemland. Deze kring begeeft zich op dat zelfde niveau: professioneel, maar het is niet ons beroep. Daarbij komt dat ieder lid wel een specialisme inbrengt. Met de 70+ leden is er dus heel veel kennis en kunde aanwezig. Een pracht kans om veel te leren van een ieder.
Ook ben ik lid van de Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV) – de Fotobond.

Contact

Om diverse redenen, waaronder opdrachten, zou men contact met mij willen opnemen. Het eerste contact zal altijd via email verlopen.

  • Emailadres: marc-at-vanlint5.nl
    Natuurlijk moet de -at- vervangen worden door het at-symbool (of het Hollandse aapje).
  • Twitter: http://twitter.com/marcvanlint

web_IMG_0251Foto: Hilbert Booij