Algemene Voorwaarden

Deze beschrijving van algemene voorwaarden behoort bij deze website (foto.vanlint5.nl) van Marc van Lint.  De site foto.vanlint5.nl is bedoeld om fotowerk van Marc van Lint te publiceren en geïnteresseerden te informeren.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen,  dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website kan door middel van een teller het aantal bezoekers bijhouden, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Bekijken van de foto’s en website

De gepubliceerde foto’s op foto.vanlint5.nl mag men als web-bezoeker bekijken. Deze foto’s als mede de foto’s gepubliceerd op de Picasa website zijn niet bedoeld voor het maken van een afdruk of het downloaden van de foto’s voor reproductie of ander hergebruik.

Printen van foto’s

Een service wordt geboden om afdrukken van geselecteerde foto’s te verkrijgen. Deze service wordt geleverd via de Oypo website. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn hier te vinden. De fotograaf kan geen verantwoordelijkheid nemen voor een afdruk opdracht die niet tot tevredenheid stemt. Vergrotingen eisen hoge kwaliteit foto’s. Niet iedere foto zal hiervoor bruikbaar zijn.
Het auteurs- en portretrecht wordt niet overgedragen bij aanschaf van een afdruk.

Prijzen van afdrukken en downloads

De prijzen van afdrukken en downloads zijn te vinden op de Oypo website. Deze kunnen per categorie en grootte verschillen. Prijzen kunnen in de loop van de tijd wijzigen.

Hergebruik van foto’s

Bij hergebruik voor (non-)commerciële doeleinden dient men contact op te nemen met Marc van Lint. Dit inverband met eventueel inbreuk op auteurs- en portretrechten. Meer hierover kan men vinden op de website van de fotobond.

Het auteursrecht op deze website en de inhoud berust bij Marc van Lint of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Marc van Lint. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Marc van Lint.

Overige juridische informatie

De bouwer van de website betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De bouwer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Door gebruik te maken van informatie van deze site, accepteert men dit bovenstaande.

Juli 2012